Общи условия за ползване

 1. Всеки клиент над 18 години се съгласява да бъде сниман, а след това снимките (съответно видео кадрите) му да бъдат обработвани и съхранявани и разпространявани за неопределен срок. Малолетни и непълнолетни деца се снимат само в присъствието и след съгласието на техния родител или настойник, както и се съгласяват снимките да бъдат обработвани и съхванявани за неопределен срок.
 2. Съгласно Закона за авторското право, авторските права върху снимките (съответно видео кадрите), принадлежат на фотографа и същия запазва правото си да използва заснетия снимков (съответно видео) материал в социални мрежи, уеб сайт, изложби, конкурси, с рекламна, комерсиална и некомерсиална цел, с цел попълване на професионалното си портфолио.
 3. Употребата на заснетите от фотографа снимки и видео от клиентите /моделите/ с комерсиална, рекламна цел и участие в конкурси, без изричното съгласие на фотографа Руси Русев е нарушение на закона за авторкото право.
 4. Фотограф Руси Русев работи с предварителна уговорка, като за целата е необходимо да се свържете с мен посредством посочения актуален телефон или чрез формите за контакт в сайта ми или социалните профили.
 5. Срока за предаване на обработените снимки или видео се определя от фотографа в деня на събитието, като се взема под внимание сезона и натовареността на фотографа.
 6. Снимките се предават обработени в JPEG/JPG формат, чрез линк за онлайн изтегляне. Видео се предава в компресиран формат .mp4/.avi/.mov в зависимост от поетия ангажимент и предварително заявени изисквания на клиента. Необработени снимки и видео в суров формат не се предават.
 7. По време на фотосесиите, независимо дали са на терен или в студио, заснемането на снимки и видео се извършват само от фотографа.
 8. При зплатена фотосесия или видео заснемане от какъвто и да е вид, независимо дали е осъществена или не, фотографа не носи отговорност за възстановяване на полученото възнаграждение по никакъв начин.
 9. В случай на изрично несъгласие от Ваша страна с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, фотографските услуги няма как да бъдат предоставени.
 10. Фотографът  не носи отговорност, ако клиентът не се e запознал с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
 11. Фотографът Руси Русев си запазва пълното право да прави промени на всичко, без предупреждение.